لوازم تنظیف و روانکاری سلاح

روغن کاری و تمیز کاری انواع سلاح های بادی فنری و pcp

لوازم تنظیف و روانکاری سلاح  16 محصول وجود دارد.

مخصوص سلاح های کالیبر 12.

0 1 2 3 4 0 نقد و بررسی 
0 ریال

جهت روانکاری و جلوگیری از زنگ زدن سلاح

0 1 2 3 4 0 نقد و بررسی 
0 ریال

مخصوص سلاح های کالیبر 5.5 (0.22)

0 1 2 3 4 0 نقد و بررسی 
0 ریال

جهت روانکاری و جلوگیری از زنگ زدن سلاح

0 1 2 3 4 0 نقد و بررسی 
0 ریال

مخصوص استفاده در کالیبر های : 0.22 - 0.30 - 0.40 - 0.45 - 10 mmو همچنین :28/20 GA12/10 GA

0 1 2 3 4 0 نقد و بررسی 
0 ریال

مخصوص سلاح های کالیبر 8

0 1 2 3 4 0 نقد و بررسی 
0 ریال

مخصوص سلاح های کالیبر 270

0 1 2 3 4 0 نقد و بررسی 
0 ریال

حجم 120 میلی لیتر حلال مس و کربن و سرب مخصوص سلاح های گلوله زنی جهت روانکاری و پیشگیری از زنگ زدگی لوله

0 1 2 3 4 0 نقد و بررسی 
0 ریال

حجم 60 میلی لیتر جهت روانکاری و پیشگیری از زنگ زدگی لوله و محافظت در برابر خوردگی حلال مس، کربن و سرب

0 1 2 3 4 0 نقد و بررسی 
0 ریال

حجم 120 میلی لیتر جهت روانکاری و پیشگیری از زنگ زدگی لوله و محافظت در برابر خوردگی حلال مس، کربن و سرب

0 1 2 3 4 0 نقد و بررسی 
0 ریال

مخصوص سلاح های گلوله زنی حجم 60 میلی لیتر جهت روانکاری و پیشگیری از زنگ زدگی لوله و محافظت در برابر خوردگی حلال مس، کربن و سرب

0 1 2 3 4 0 نقد و بررسی 
0 ریال

0 1 2 3 4 0 نقد و بررسی 
0 ریال

0 1 2 3 4 0 نقد و بررسی 
0 ریال

0 1 2 3 4 0 نقد و بررسی 
0 ریال

مخصوص سلاح های 4.5 و 5.5

0 1 2 3 4 0 نقد و بررسی 
0 ریال

0 1 2 3 4 2 نقد و بررسی 
0 ریال
نمایش 1 - 16 از 16 قلم کالا

Top