پایه دوربین سلاح

انواع پایه دوربین های مخصوص گلوله زنی، خفیف، بادی و ساچمه زنی

پایه دوربین سلاح  32 محصول وجود دارد.

در صفحه

0 1 2 3 4 0 نقد و بررسی 
0 ریال

0 1 2 3 4 0 نقد و بررسی 
0 ریال

0 1 2 3 4 0 نقد و بررسی 
0 ریال

پایه دوربین یک تکه درجه یک مخصوص نصب دوربین روی سلاح های بادی فنری قدرتمند

0 1 2 3 4 0 نقد و بررسی 
0 ریال

مخصوص نصب دوربین و رد دات بر روی سلاح های دو لول روی هم

0 1 2 3 4 0 نقد و بررسی 
0 ریال

ریل مخصوص نصب رددات بر روی تفنگهای کالیبر 12

0 1 2 3 4 1 نقد و بررسی 
0 ریال

قیمت پایه بر اساس جفت میباشد.

0 1 2 3 4 0 نقد و بررسی 
0 ریال

0 1 2 3 4 0 نقد و بررسی 
0 ریال

ریل مخصوص نصب دوربین برای سلاح گلوله زنی

0 1 2 3 4 0 نقد و بررسی 
0 ریال

مخصوص نصب دوربین روی برنو

0 1 2 3 4 0 نقد و بررسی 
0 ریال

مخصوص نصب دوربین روی برنو

0 1 2 3 4 0 نقد و بررسی 
0 ریال

0 1 2 3 4 0 نقد و بررسی 
0 ریال

این پایه از معروفترین پایه های مورد استفاده در دنیای تیراندازی است و قابلیت تنظیم در هردو راستای افقی و عمودی را داراست.

0 1 2 3 4 0 نقد و بررسی 
0 ریال
نمایش 1 - 21 از 32 قلم کالا

Top